currencystats247.com

CurrencyStats247 > Obchodování

Obchodování na FOREXu

Online obchodování

Internetové stránky zprostředkovávající online obchodování umožňují svým uživatelům obchodovat s rozličným množstvím finančních instrumentů, mezi nimiž jsou zastoupeny trhy FOREX, podíly, akciové indexy, opce, cenné papíry, kovy, ropa a mnohem více. Možnosti obchodování patří k jedněm z těch nejrůznorodějších, přičemž nejvíce možností nabízí CFD kontrakty. Ty v sobě i při malé investici zahrnují veliký potenciál pro případné zisky. Zároveň by se však nemělo zapomínat na fakt, že v případě ztráty můžete přijít i o více než o původně investovaný kapitál. Níže najdete seznam předních doporučených webových stránek investičních zprostředkovatelů, které jsou vhodné pro uživatele z celého světa, spolu s jejich bonusy a recenzemi.

Obchodní tipy

Nevíte, co hledat, abyste pochopili změny hodnoty měny? Níže jsme shromáždili faktory, které představují důležité indikátory při sledování hodnoty měny a při pochopení důvodů jejího nárůstu či poklesu v závislosti na měnách jiných národů.

Rozdíly v inflaci – země s nižší mírou inflace vykazují nárůst kupní síly. Dochází tedy k nárůstu hodnoty měny vůči obchodním partnerům, kterých se dotýká vyšší míra inflace

Rozdíly v úrokových sazbách – vyšší úrokové sazby nabízí poskytovatelům půjček vyšší návratnost. Tím je přilákán zahraniční kapitál, díky němuž dojde ke zvýšení směnného kurzu

Deficit běžného účtu – obchodní bilance mezi státem a jeho obchodními partnery bude odrážet pokles hodnoty měny v těch případech, kdy stát v mezinárodním obchodu více utrácí než vydělává

Veřejný dluh – země mající větší veřejný dluh většinou přistoupí k rozsáhlému financování deficitu pro pokrytí vládních dotací. Toto podporuje inflaci v těchto zemích, díky čemuž hodnota měny klesá

Politická stabilita a výkon ekonomiky – politicky stabilní země se stabilní a výkonnou ekonomikou často přebírají investiční kapitál zemím, které se jeví jako politicky či ekonomicky riskantní. Ztráta důvěry v takovéto „rizikovější“ země se poté odrazí na hodnotě tamní měny, u níž dojde k poklesu

Spekulace – očekává-li se nárůst hodnoty měny, budou jí investoři požadovat více, aby z ní mohli v blízkém období dosáhnout větších zisků. To se projeví nárůstem této hodnoty měny

Vyhlídky pro vývoj zaměstnanosti – dojde-li k nárůstu nezaměstnanosti, dojde ke snížení míry útrat ze strany konzumentů a naopak k navýšení veřejného dluhu. To v konečném důsledku vede k devalvaci měny

Akce centrální banky – vlády mají tendenci provádět prostřednictvím centrálních bank zásahy do národních trhů a uchylují se k technikám pro jejich stabilizaci. Opatření jako kvantitativní uvolňování vedou k navýšení počtu peněz v oběhu, čímž vzniká riziko devalvace měny

Zvýšení poptávky po měně - zvýšení poptávky po měně může být krátkodobým či dlouhodobým důsledkem několika faktorů. Měna země s vysokým procentem obyvatel pracujícím v zahraničí může být žádanější v období prázdnin, kdy se tito obyvatelé vrací domů a přináší s sebou zahraniční měnu